Likou & Talin Thermoelectric Plant - Nhà máy nhiệt điện Linkou và Talin Takehara Thermal Power Plant - Nhà Máy Nhiệt Điện Takehara Nghi Son Refinery & Petrochemical Complex -  Công Trình Nhà Máy Lọc Dầu Nghi Sơn Duyen Hai Thermal Power Plant - Nhà Máy Nhiệt Điện Duyên Hải Long Phu Thermoelectric Plant - Nhà Máy Nhiệt Điện Long Phú

Giầy dép Thành Vượng

Giầy dép Thành Vượng
Giầy dép Thành Vượng Giầy dép Thành Vượng

Thông tin chi tiết

Dự án khác

Nhà máy NEC TOKIN
Ngày Đăng: 23-07-2018

-Vị trí địa lý: Miền Nam

-Năm: 2014

Công trình nhà máy Pin ắc quy miền nam
Ngày Đăng: 23-07-2018

-Vị trí địa lý: Miền Nam

-Năm: 2014

Công trình nhà máy ống thép 190
Ngày Đăng: 23-07-2018

-Vị trí địa lý: Miền Nam

-Năm: 2014

Nhà máy sản xuất lốp xe tải Radian toàn thép
Ngày Đăng: 23-07-2018

-Vị trí địa lý: Miền Nam

-Năm: 2015

Công trình nhà máy gạch men Taicera
Ngày Đăng: 23-07-2018

-Vị trí địa lý: Miền Nam

-Năm: 2014

Nhà máy SATO SANYO
Ngày Đăng: 23-07-2018

-Vị trí địa lý: Miền Nam

-Năm: 2014

Nhà Máy Thực Nghiệp KANGNA VN
Ngày Đăng: 19-07-2018

-Vị trí địa lý: Miền Nam

-Năm: 2015

Công trình MDF Quảng Trị
Ngày Đăng: 23-07-2018

-Vị trí địa lý: Miền Nam

-Năm: 2015

Công trình nhà máy dây cáp điện KDK
Ngày Đăng: 23-07-2018

-Vị trí địa lý: Miền Nam

-Năm: 2014

Công trình nhà máy Wonderful electric
Ngày Đăng: 23-07-2018

-Vị trí địa lý: Miền Nam

-Năm: 2014

Công trình nhà máy nhựa Tiền Phong
Ngày Đăng: 23-07-2018

-Vị trí địa lý: Miền Nam

-Năm: 2014

In ấn bao bì Vina Sunwoo
Ngày Đăng: 23-07-2018

-Vị trí địa lý: Miền Nam

-Năm: 2014

Dự án đầu tư

Tìm Kiếm

Chứng nhận iso

  • 5876457605756000.jpg
  • 519154953358129.jpg
  • 645877052573549.jpg
  • 134622437695049.jpg
  • 192713138536068.jpg
  • 785572181396493.jpg
  • 500526911357279.jpg
  • 455723262584012.jpg

Video Clip

back-to-top.png